Nyt på museet

Foredragsdage i Marstal

Foredragsdage i Marstal Folkeuniversitetet på Ærø og Marstal Søfartsmuseum har i fællesskab arrangeret tre højskoledage i oktober. Arrangementet er tænkt som et tilbud til både lokale og udenøs. Overskriften er ”Perspektiver på det globale rum”. ”Vækst, mere vækst, endnu mere vækst!” glammer det i det globale medierum, især økonomisk vækst…
Læs mere...

Bogudgivelse på museet - Sømandskoner

BOGUDGIVELSE Ny bog: Sømandskoner i Marstal – fortællinger fra sø og land Litteratur om søens verden er sædvanligvis møntet på sømanden og hans mere eller mindre farverige søfærd. Kvinden i forholdet, sømandskonen, er i så henseende ofte ladt i stikken. Selvfølgelig er der mere kulør på sømandens hårdtvejrsberetninger, beskrivelser af…
Læs mere...

Bonavista

Bonavista Det maritime Danmark kan glæde sig over at Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget et større millionbeløb til færdiggørelse af Nationalmuseets skonnert BONAVISTA med aptering, rig, sejl, navigationsgrej, redningsgrej, maskineri osv. til sejlklar stand. Arbejdet vil gå i gang, så snart der er udarbejdet udbudsmateriale og tilbud indhentet. …
Læs mere...

Årbog 2016

Årbog 2016 er udkommet! 160,00 Kr Kan med fordel købes sammen med et medlemsskab! Kontingent for medlemskab af Marstal Søfartsmuseum for 2017 er på minimum 160 kr. og 130 kr. for pensionister og studerende. Medlemsskab giver ud over årbogen og 5% rabat på egne udgivelser gratis adgang til museet hele…
Læs mere...

Den Maritime Karavane

DEN MARITIME KARAVANE Igen i år har vi fået besøg af Center for Maritim Arkitektur - og i år er de kommet sammen med Arktektskolens Træskibssejlklub. På bare fem dage vil de 12 unge mennesker bygge 6 fartøjer i værftshallen på Eriksens Plads. Det handler om en skøn forening af…
Læs mere...

Bogudgivelse på museet: "Saa maler jeg, hvad jeg har set"

"Saa maler jeg, hvad jeg har set - Jens Erik Carl Rasmussen (1841-1893)" - af Karsten Hermansen Carl Rasmussen var lille af vækst, men havde et stort talent. Han blev født på Ærø - langt fra centrum for dansk malerkunst - han kom til København, kom ind på Kunstakademiet, udstillede…
Læs mere...

Bogudgivelse på museet: Ærøsund - et ikon gik til bunds

Bogudgivelse "Ærøsund - et ikon gik til bunds" af Leif Rosendahl - Marstal Søfartsmuseum 2016 Denne lille bog er blevet til for at gamle venner af ÆRØSUND ikke skal glemme færgen og dens historie, ligesom de nye venner i form af dykkere kan få en forestiling om, hvad det er,…
Læs mere...

Bogudgivelse - Den danske Darduse

Nyhed på Søfartsmuseet Som mange andre gode fortællinger begynder historien om Sophus Black i Marstal, og havde han gjort som sine forfædre, var han kommet ud at sejle efter konfirmationen. Sådan skulle det imidlertid ikke gå, i stedet blev det til en præliminæreksamen og en læreplads som telegrafist på den…
Læs mere...

Center for Maritim Arkitektur i København

Maritim arkitektur Marstal Søfartsmuseum har i denne sommer haft besøg af en flok unge arkitekter fra Center for Maritim Arkitektur i København. Med inspiration fra det maritime miljø i Marstal, har de bygget maritime pavilloner forbundet af små anløbsbroer. Det færdige resultat kan nu ses på Eriksens Plads. Se eventuelt…
Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed