Nyt på museet

Annemette

Annemette

Jagtkaptajnen kommer forbi

JAGTKAPTAJNEN KOMMER FORBI

Jagtkptn. Nrgaard om bord

Marstal Søfartsmuseum

Trollesalen

Fredag den 20. april

Klokken 16.30

Indgang: Strandstræde

50,- kr. Medlemmer: gratis

Med afsæt i dobbeltrollen som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn og chef for Kongeskibet Dannebrog fortæller kommandør Christian A. Nørgaard om skib og besætning, arbejdet ved Hoffet samt om togter med Den kongelige Familie.

Kongeskibet Dannebrog er gået ud på øvelse som optakt til årets togter. Som del af øvelsen er det planenat ligge for anker i nærheden af Ærø, hvor de nypåmønstrede unge mennesker bliver trænet i fartøjstjeneste. I den forbindelse har skibets chef, kommandør Christian A. Nørgaard, givet tilsagn om at komme i land og holde foredrag på Marstal Søfartsmuseum om skibet, besætningen og om togterne med den kongelige familie. Det smukke skib ankrer op i læ af øen, hvor det er muligt, afhængig af vind og sø, og Christian Nørgaard bliver i et af Kongeskibets fartøjer sejlet direkte til Marstal – eller, hvis vejret tilsiger det, til Ærøskøbing eller Søby, for transport til Søfartsmuseet.

Dannebrog

Jagtkaptajn Nørgaard i brovingen på Dannebrog

Kongeskibet under anduvning af Marstal 20. juni 2014

 

 

Læs mere...

Stillingsopslag: Museet søger nyt besætningsmedlem!

Vi søger nyere tids historiker/søfartshistoriker med ansættelse pr. 1. juni 2018.

 

Marstal Søfartsmuseum er en statsanerkendt selvejende institution.

Arbejdsområderne er søfartshistorie med udspring og omdrejningspunkt i den lokale søfart fra begyndelsen af 1600-tallet op til i dag.

Museet er et decideret søfartsmuseum og består af tre udstillingsbygninger, en administrationsbygning, en magasinbygning og en værkstedsbygning samt værksteder og skibsbygningsplads på havnen – det hele samlet inden for en radius af tre minutters gang og beliggende på waterfronten. Ud over den forhyrede besætning er der tilknyttet et team af frivillige.

Vi har brug for en historiker, der kan håndtere registrering og bidrage til at markere museet formidlingsmæssigt og forskningsmæssigt inden for den marstalske sejlskibssøfart og dansk coasterfart. Inden for sejlskibsfarten er det aktuelt newfoundlandsfarten, der satses på. Dette skal ses i sammenhæng med, at Nationalmuseets Newfoundlands skonnert Bonavista restaureres på Marstal Havn i tæt samarbejde mellem Nationalmuseet og Søfartsmuseet. Skonnerten bliver klar til sejlads foråret 2019 og skal drives i museets regi. I forbindelse med museets fokus på coasterfart er museet involveret i museumscoasteren Samka, og sejlads og formidlingsaktiviteter tilknyttet skibet må påregnes.

Du skal ud fra din faglige baggrund være i stand til at deltage i det almindelige museumsarbejde såsom registrering af genstande, arkivalier og fotos, besvarelse af forespørgsler og foretage rundvisninger – også på havnen.

Udover kendskab til søfartshistorie og generel maritim viden (kan læres!) vil IT- og formidlingskompetencer være en fordel. Du vil indgå som en del af museumsteamet og herunder være tilknyttet vagtholdet (alarm- og tyveri), hvilket indebærer bopæl i en rimelig nærhed af museet. Der udover vil det være velset at du har forkærlighed for skibe og søfart og kan gå med på havnen for at tjekke museets fartøjer.

Hvis du mener at være i besiddelse af den grundlæggende ballast og har ønske om at blive forfremmet til øbo – eller allerede har denne kvalitet - hører vi gerne fra dig. PHD ingen hindring.

Send en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., brev til Marstal Søfartsmuseum, Prinsensgade 1, 5960 Marstal eller ring for yderligere oplysninger på 62 53 23 31. Indhent oplysninger om museet på hjemmesiden www. marmus.dk, eller endnu bedre: Kom og oplev den ægte vare!

Ansøgningsfrist 14. maj 2018 klokken 12.00.

Jobsamtaler afholdes i uge 21.

Læs mere...

Foredrag: Navigation før vi kunne navigere

Navigation før vi kunne navigere

 

Torsdag den 5. april

Klokken 19:00

Marstal Søfartsmuseum, indgang i Strandstræde

Pris: 50,- kr.

Gratis for medlemmer af Museumsforeningen og Marstal Navigatørforening

 

Vi har alle været der mindst en gang. På færd gennem et ukendt område og med ét indset, at man absolut ingen anelse har om, hvor man er, eller hvordan man kommer tilbage til udgangspunktet. Det kan opleves som meget skræmmende, især hvis man er alene i ukendt natur, og solen er gået ned.

Menneskeheden har gennem århundreder dog lært en ting eller to om at bestemme retningen ved hjælp af naturens egne indikatorer. Vi ved for eksempel alle, at solen stiger op i øst og går ned i vest. Så hvis det er tidligt om morgenen eller sent på eftermiddagen, kan vi orientere os ved hjælp af den viden, om ikke andet.

Forhenværende navigationslærer Leif Rosendahl vil fortælle om tidligere tiders navigation på havet, før vi fik kompas, sekstant, kronometer og ikke mindst GPS.

I foredraget kommer vi til at høre om polynesierne og deres 3000 år gamle navigationsmetoder. Kineserne og araberne brugte instrumenter, som var forløbere for de instrumenter vi kender i dag. Vi skal også høre om grækernes og romernes metoder til at finde vej over havet. Her bruger vi både Homers beretning om Odysseus og Apostlen Paulus' beskrivelse af sin rejse til Rom. Vi slutter med vores egne vikinger og deres sejlads over Atlanten på vej til opdagelsen af Amerika omkring 500 år før Columbus fandt vej. Vi kommer ind på skibene som de forskellige kulturer anvendte og kommer også til at se på de modstandere af vejrmæssig art, som de gamle søfarende var oppe imod.

Navigation Foredrag

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed