Nyt på museet

Annemette

Annemette

Bonavista

Bonavista

DSC 0057

Det maritime Danmark kan glæde sig over at Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget et større millionbeløb til færdiggørelse af Nationalmuseets skonnert BONAVISTA med aptering, rig, sejl, navigationsgrej, redningsgrej, maskineri osv. til sejlklar stand. Arbejdet vil gå i gang, så snart der er udarbejdet udbudsmateriale og tilbud indhentet. 
Den del af arbejdet, der er formidlingsegnet, vil være tilgængelig for publikum. Skonnerten ligger langs kaj ved Eriksens Plads, Marstal Havn. Noget af arbejdet foregår i Eriksens Værftshal, noget på kajen og ellers om bord naturligvis.
Bonavista-projektet kører i et tæt samarbejde mellem Nationalmuseet og Marstal Søfartsmuseum, en konstellation, der har pågået siden Kulturværdiudvalget erhvervede skonnerten i år 2000.
Driften af skibet finansieres via statsmidler og privat sponsorstøtte fra ommelsboen Claus Skov de første år.

Læs mere...

Årbog 2016

Årbog 2016 er udkommet!

Årbog 2016 www

160,00 Kr

Kan med fordel købes sammen med et medlemsskab! Kontingent for medlemskab af Marstal Søfartsmuseum for 2017 er på minimum 160 kr. og 130 kr. for pensionister og studerende. Medlemsskab giver ud over årbogen og 5% rabat på egne udgivelser gratis adgang til museet hele året (der er helårsåbent – dog ikke søndage i vinterhalvåret) for medlem + hustru/husbond.

Indholdsfortegnelse: 

Jørgen Josephsen: Min sejltid i svenske småskibe

Jørgen Josephsen: Julehistorier for børnene

Holger Munchaus Petersen: Rob Roy

Erik B. Kromann: Skibsforlis 1916

F.Holm-Petersen: THORs forlis ved St. Thomas 1916

Martin Fjallstein: Skonnerten KAREN - et hundrede års minde

Karsten Hermansen: Ærøske skibsnavne

Thomas Kristian Larsen: Sømandsliv

Jacob Krause: Sønderjysk båd- og jolleproduktion

Jacob Krause: Sønderjyske skibsværfter i det 20. århundrede

Erik B. Kromann: Årets gang

Læs mere...

Den Maritime Karavane

Maritim Arkitektur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN MARITIME KARAVANE

Igen i år har vi fået besøg af Center for Maritim Arkitektur - og i år er de kommet sammen med Arktektskolens Træskibssejlklub. På bare fem dage vil de 12 unge mennesker bygge 6 fartøjer i værftshallen på Eriksens Plads. Det handler om en skøn forening af søfart, værktøjs- & materialehåndtering, kunstnerisk frihed, øferie og antistress. Det er herligt for os på museet at lægge hus til blåt kulturliv - og i øvrigt er værftshallen åben dagligt for enhver der har lyst til at komme og kigge på! 
Hele herligheden er finansieret af Lauritzen Fonden.

Vanen tro holder vi fernisering på Eriksens Plads - fredag d. 8. juli klokken 16:00 - mød op til en tår øl, lidt at bide i og 6 fartøjer ... som vistnok skal søsættes. Vi kan vist godt røbe, at der blandt andet bliver tale om et portugisisk fiskefartøj, et piratskiv og Samka i miniature! 
Bliver vejret vådt, så står værftshallen der fortsat på fredag. 

Vel mødt, der er festligheds- og morskabsgaranti på projektet! 

Se flere billeder her!

 

 

Læs mere...

Bogudgivelse på museet: "Saa maler jeg, hvad jeg har set"

saa maler jeg hvad jeg har set   www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Saa maler jeg, hvad jeg har set - Jens Erik Carl Rasmussen (1841-1893)" - af Karsten Hermansen

Carl Rasmussen var lille af vækst, men havde et stort talent.

Han blev født på Ærø - langt fra centrum for dansk malerkunst - han kom til København, kom ind på Kunstakademiet, udstillede år efter år på Charlottenborg, deltog i flere Verdensudstillinger og tjente rigtig godt på sine billeder.

Han rejse i Europa og opholdt sig næsten et år i Grønland. Han blev gift med en køn og kærlig ung pige, og de fik otte børn. Familien flyttede til Ærø, og Carl Rasmussen skildrede livet i Det sydfynske Øhav samtidig med, at han malede, hvad han havde set i Grønland.

Alt tegnede lyst og lykkeligt. Det gode liv var blevet til virkelighed. Eller var det?

Bogen er på 312 sider, indeholder over 250 illustrationer.

299,- Kr.

Køb den i museumsbutikken eller besøg vores webshop her på siden.

 

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed