Nyt på museet

Annemette

Annemette

Foredragsdage i Marstal

Foredragsdage i Marstal

 

Folkeuniversitetet på Ærø og Marstal Søfartsmuseum har i fællesskab arrangeret tre højskoledage i oktober.  Arrangementet er tænkt som et tilbud til både lokale og udenøs. Overskriften er ”Perspektiver på det globale rum”.

 

”Vækst, mere vækst, endnu mere vækst!” glammer det i det globale medierum, især økonomisk vækst er et af det moderne samfunds ypperste succeskriterier og utrættelige mantra, men også vækst i de videnskabelige landvindinger er blevet et must. De fleste af verdenshistoriens op- og nybrud har i udgangspunktet været kendetegnet ved en næsten urokkelig fremtidsoptimisme, der efterhånden, som virkeligheden har sneget sig ind på eksistensen, er blevet afløst af kulturel pessimisme og fremtidsangst – ikke mindst har det udmøntet sig i ”populisme” og elitens intellektuelle sammenbrud. Der er tale om en dobbelthed der har tegnet den vestlige kultur i årtusinder, og som netop nu trænger sig på med fornyet kraft. På foredragsdagene vinkler vi fremskridtstænkningen og dens tro følgesvende, pessimisme og angst, ved at spørge ind til det globale rums vildtvoksende, og til tider monstrøse forgreninger i kunst, videnskab og det moderne menneskes selvforståelse."

Fredag d. 27. oktober

Kl. 16.30:           Velkomst

Indledningsforedrag ved idehistoriker og lektor Ole Morsing: ”Fra eksistens til cellehob – fremtidens udfordring for mennesket: Goethe, Kierkegaard, Mann og Knausgård.”

Kl. 18.00:           Middag

Kl. 19.30:           Foredrag ved Instruktør og journalist Anders Riis-Hansen: ”Dokumentarfilmen ”Blekingegadebanden” - om en gruppe unge danske idealister, der mistede grebet om deres egen moral.”

Lørdag d. 28. oktober

Kl. 9.30:             Foredrag ved biomedicinsk ingeniør og adjunkt Emil Boye Kromann: ”International forskning: udfordringer og oplevelser med det globale forskningsmiljø.”

Kl. 12.00:           Frokost

Kl. 14.00:           Foredrag ved astrofysiker Jophiel Nyman Wiis: ”Astrofysikken lige nu.”

Kl. 16.00:           Foredrag ved terrorforsker og PhD candidate Simone Molin Friis: ”Nye fronter i Krigen mod Terror: Islamisk Stat, virtuelle platforme og globale netværk.”

Kl. 18.00:           Middag

Kl. 20.00:           *Event/show ved brødrene Anders & Peter Lund Madsen: ”Bliv klogere og bliv bekræftet i, at alting bliver bedre i morgen”. (Foredrag til støtte for Marstal Motorfabrik).

Søndag d. 29. oktober

Kl. 10.00:           Foredrag /event ved digter og programtilrettelægger Claus Handberg Christensen: ”Den abstrakte ærlighed: digtoplæsning og noget om skriveprocesser.”

Kl. 13.00:           Frokost

Kl. 16.00:           Koncert: ved sanger og guitarist Peter Hall

Ret til ændringer forbeholdes.

Tilmelding:

Samlet pris for alle foredrag, alle måltider (ekskl. drikkevarer), kaffe og kage:

kr. 1400,- pr. person.

 

Man kan også købe billet til et enkelt foredrag:

 

 kr. 70,- pr. person.

*kr. 200,- pr. person.

 

Overnatning indgår ikke i prisen. Bindende tilmelding sker til Marstal Søfartsmuseum, Prinsensgade 1, 5960 Marstal. Man kan ringe til museet på telefon 62 53 23 31 eller skrive til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., herefter modtager man et kontonummer til indbetaling.

Tilmeldingsfristen er 1. oktober 2017.

Læs mere...

Bogudgivelse på museet - Sømandskoner

BOGUDGIVELSE

Smandskoner

Ny bog: Sømandskoner i Marstal – fortællinger fra sø og land

Litteratur om søens verden er sædvanligvis møntet på sømanden og hans mere eller mindre farverige søfærd. Kvinden i forholdet, sømandskonen, er i så henseende ofte ladt i stikken. Selvfølgelig er der mere kulør på sømandens hårdtvejrsberetninger, beskrivelser af landgang på fjerne kyster og i eksotiske havnebyer. Beretningen om sømandshustruen hjemme og om den medsejlende hustru, der er med til søs for oplevelsen og samværet eller er forhyret i kabyssen, skal imidlertid nødvendigvis også føres til bogs for at fuldende billedet af sømandslivet. Der er ganske vist skrevet herom, men der er et efterslæb at tage fat på. Den side af sømandslivet hankes der op i den ny 96 siders udgivelse, der bygger dels på skrevne kilder fra Marstal Søfartsmuseums righoldige arkiv dels på interviews med kvinder i søfartssamfundet, spændende og nærværende beretninger om en livsform, som vi til hverdag ikke tænker så meget over er noget specielt, velsagtens fordi det er naturligt i en sømandsby som Marstal.

Med denne bog fra Marstal Søfartsmuseum forfattet af Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen er der føjet nogle værdifulde sømil til belysningen af sømandskonernes tilværelse, den nødvendige beretning for at omfavne historien om sølivet.

 

 

Læs mere...

Bonavista

Bonavista

DSC 0057

Det maritime Danmark kan glæde sig over at Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget et større millionbeløb til færdiggørelse af Nationalmuseets skonnert BONAVISTA med aptering, rig, sejl, navigationsgrej, redningsgrej, maskineri osv. til sejlklar stand. Arbejdet vil gå i gang, så snart der er udarbejdet udbudsmateriale og tilbud indhentet. 
Den del af arbejdet, der er formidlingsegnet, vil være tilgængelig for publikum. Skonnerten ligger langs kaj ved Eriksens Plads, Marstal Havn. Noget af arbejdet foregår i Eriksens Værftshal, noget på kajen og ellers om bord naturligvis.
Bonavista-projektet kører i et tæt samarbejde mellem Nationalmuseet og Marstal Søfartsmuseum, en konstellation, der har pågået siden Kulturværdiudvalget erhvervede skonnerten i år 2000.
Driften af skibet finansieres via statsmidler og privat sponsorstøtte fra ommelsboen Claus Skov de første år.

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed