Nyt på museet

Annemette

Annemette

Bogudgivelse på museet - Sømandskoner

BOGUDGIVELSE

Smandskoner

Ny bog: Sømandskoner i Marstal – fortællinger fra sø og land

Litteratur om søens verden er sædvanligvis møntet på sømanden og hans mere eller mindre farverige søfærd. Kvinden i forholdet, sømandskonen, er i så henseende ofte ladt i stikken. Selvfølgelig er der mere kulør på sømandens hårdtvejrsberetninger, beskrivelser af landgang på fjerne kyster og i eksotiske havnebyer. Beretningen om sømandshustruen hjemme og om den medsejlende hustru, der er med til søs for oplevelsen og samværet eller er forhyret i kabyssen, skal imidlertid nødvendigvis også føres til bogs for at fuldende billedet af sømandslivet. Der er ganske vist skrevet herom, men der er et efterslæb at tage fat på. Den side af sømandslivet hankes der op i den ny 96 siders udgivelse, der bygger dels på skrevne kilder fra Marstal Søfartsmuseums righoldige arkiv dels på interviews med kvinder i søfartssamfundet, spændende og nærværende beretninger om en livsform, som vi til hverdag ikke tænker så meget over er noget specielt, velsagtens fordi det er naturligt i en sømandsby som Marstal.

Med denne bog fra Marstal Søfartsmuseum forfattet af Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen er der føjet nogle værdifulde sømil til belysningen af sømandskonernes tilværelse, den nødvendige beretning for at omfavne historien om sølivet.

 

 

Læs mere...

Bonavista

Bonavista

DSC 0057

Det maritime Danmark kan glæde sig over at Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget et større millionbeløb til færdiggørelse af Nationalmuseets skonnert BONAVISTA med aptering, rig, sejl, navigationsgrej, redningsgrej, maskineri osv. til sejlklar stand. Arbejdet vil gå i gang, så snart der er udarbejdet udbudsmateriale og tilbud indhentet. 
Den del af arbejdet, der er formidlingsegnet, vil være tilgængelig for publikum. Skonnerten ligger langs kaj ved Eriksens Plads, Marstal Havn. Noget af arbejdet foregår i Eriksens Værftshal, noget på kajen og ellers om bord naturligvis.
Bonavista-projektet kører i et tæt samarbejde mellem Nationalmuseet og Marstal Søfartsmuseum, en konstellation, der har pågået siden Kulturværdiudvalget erhvervede skonnerten i år 2000.
Driften af skibet finansieres via statsmidler og privat sponsorstøtte fra ommelsboen Claus Skov de første år.

Læs mere...

Årbog 2016

Årbog 2016 er udkommet!

Årbog 2016 www

160,00 Kr

Kan med fordel købes sammen med et medlemsskab! Kontingent for medlemskab af Marstal Søfartsmuseum for 2017 er på minimum 160 kr. og 130 kr. for pensionister og studerende. Medlemsskab giver ud over årbogen og 5% rabat på egne udgivelser gratis adgang til museet hele året (der er helårsåbent – dog ikke søndage i vinterhalvåret) for medlem + hustru/husbond.

Indholdsfortegnelse: 

Jørgen Josephsen: Min sejltid i svenske småskibe

Jørgen Josephsen: Julehistorier for børnene

Holger Munchaus Petersen: Rob Roy

Erik B. Kromann: Skibsforlis 1916

F.Holm-Petersen: THORs forlis ved St. Thomas 1916

Martin Fjallstein: Skonnerten KAREN - et hundrede års minde

Karsten Hermansen: Ærøske skibsnavne

Thomas Kristian Larsen: Sømandsliv

Jacob Krause: Sønderjysk båd- og jolleproduktion

Jacob Krause: Sønderjyske skibsværfter i det 20. århundrede

Erik B. Kromann: Årets gang

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed