Nyt på museet

Annemette

Annemette

Foredrag - Et år uden sko

Foredrag Et r uden sko

ET ÅR UDEN SKO

- en tur på Atlanten med Thomas Veber og familie!

 

Marstal Søfartsmuseum

Prinsensgade 1, Marstal

D. 31. oktober klokken 19.00

 

"Et år uden sko. Fra parcelhus til palmestrand". Mange drømmer om en tilværelse med mindre stress og mere tid. Men sådan noget er dyrt, er det ikke? I 2016 gjorde familien Veber drømmen til virkelighed. Mor Margareta og far Thomas, der har trådt sine sejlersko i Marstal Havn, sagde deres job op, børnene blev taget ud af skolen, bilen blev solgt og huset udlejet. I mere end et år sejlede de ud i det blå. ”Et år uden sko” er et anderledes rejse-foredrag om en ganske almindelig familie på et usædvanligt eventyr. Om at leve for næsten ingen penge og møde mennesker fra fjerne egne. Foredraget er baseret på bogen med samme titel, som udkommer i efteråret 2017.

Et år som "de fremmede". I foredraget sætter Thomas og Margareta fokus på, hvad den langsomme rejse over længere tid giver i forhold til et par ugers charter. ”Vi så mange smukke øer, men det var de mennesker, vi mødte undervejs, som gjorde mest indtryk på os. Lokale rasta-familier åbnede deres hjem for os. Vi blev budt på mad og så, hvordan livet hos dem foregår og ungerne spillede fodbold med lokale, fattige børn. I 15 måneder var vi "de fremmede", og det overskud, vi blev mødt med, har vi forsøgt at tage med hjem.”, siger Margareta Veber.

Levende billeder, ord og fotos og måske en lille sang!

Gratis adgang for medlemmer og en 20’er for øvrige.

Der kan investeres i øl/vand/vin

 

Læs mere...

Særudstilling - Forlist!

"Pludselig blev det stille, dødam-stille ..."

Marstal Søfartsmuseum
Alle dage
kl. 10:00 - 16:00

Forlist

 

Særudstilling på Marstal Søfartsmuseum om skibsforlis for 100 år siden.
 
Livet til søs er ikke ufarligt og mange søfolk har mistet livet på verdenshavene. Farerne til søs under en krig bliver ikke færre: Miner og ubåde gør livet endnu mere uforudsigeligt og farefuldt for søfolkene. Marstal Søfartsmuseums nye særudstilling ”Forlist! – Med Mand og Mus for 100 år siden” fortæller historierne om nogle af de mange skibe fra Marstal der forliste i årene 1916 og 1917. Udstillingen tager udgangspunkt i Søfartsmuseets store fotosamling, og viser blandt andet billeder af forliste skibe, samt skibe der er i nærkontakt med tyske ubåde. 
 

Udstillingen varer året ud.

Læs mere...

Foredragsdage i Marstal

Foredragsdage i Marstal

 

Folkeuniversitetet på Ærø og Marstal Søfartsmuseum har i fællesskab arrangeret tre højskoledage i oktober.  Arrangementet er tænkt som et tilbud til både lokale og udenøs. Overskriften er ”Perspektiver på det globale rum”.

 

”Vækst, mere vækst, endnu mere vækst!” glammer det i det globale medierum, især økonomisk vækst er et af det moderne samfunds ypperste succeskriterier og utrættelige mantra, men også vækst i de videnskabelige landvindinger er blevet et must. De fleste af verdenshistoriens op- og nybrud har i udgangspunktet været kendetegnet ved en næsten urokkelig fremtidsoptimisme, der efterhånden, som virkeligheden har sneget sig ind på eksistensen, er blevet afløst af kulturel pessimisme og fremtidsangst – ikke mindst har det udmøntet sig i ”populisme” og elitens intellektuelle sammenbrud. Der er tale om en dobbelthed der har tegnet den vestlige kultur i årtusinder, og som netop nu trænger sig på med fornyet kraft. På foredragsdagene vinkler vi fremskridtstænkningen og dens tro følgesvende, pessimisme og angst, ved at spørge ind til det globale rums vildtvoksende, og til tider monstrøse forgreninger i kunst, videnskab og det moderne menneskes selvforståelse."

Fredag d. 27. oktober

Kl. 16.30:           Velkomst

                         Indledningsforedrag ved idehistoriker og lektor Ole Morsing: ”Fra eksistens til cellehob – fremtidens udfordring for mennesket: Goethe, Kierkegaard, Mann og Knausgård.”

Kl. 19.30:           Foredrag ved Instruktør og journalist Anders Riis-Hansen: ”Dokumentarfilmen ”Blekingegadebanden” - om en gruppe unge danske idealister, der mistede grebet om deres egen moral.”

Lørdag d. 28. oktober

Kl. 9.30:             Foredrag ved biomedicinsk ingeniør og adjunkt Emil Boye Kromann: ”International forskning: udfordringer og oplevelser med det globale forskningsmiljø.”

Kl. 14.00:           Foredrag ved astrofysiker Jophiel Nyman Wiis: ”Astrofysikken lige nu.”

Kl. 16.00:           Foredrag ved terrorforsker og PhD candidate Simone Molin Friis: ”Nye fronter i Krigen mod Terror: Islamisk Stat, virtuelle platforme og globale netværk.”

Søndag d. 29. oktober

Kl. 10.00:           Foredrag /event ved digter og programtilrettelægger Claus Handberg Christensen: ”Den abstrakte ærlighed: digtoplæsning og noget om skriveprocesser.”

Kl. 16.00:           Koncert: ved sanger og guitarist Peter Hall

Ret til ændringer forbeholdes.

 Billet (købes ved indgangen i Prinsensgade 1, Marstal) til et enkelt foredrag/event:

 

 kr. 70,- pr. person.

 

 

 

Læs mere...

Bogudgivelse på museet - Sømandskoner

BOGUDGIVELSE

Smandskoner

Ny bog: Sømandskoner i Marstal – fortællinger fra sø og land

Litteratur om søens verden er sædvanligvis møntet på sømanden og hans mere eller mindre farverige søfærd. Kvinden i forholdet, sømandskonen, er i så henseende ofte ladt i stikken. Selvfølgelig er der mere kulør på sømandens hårdtvejrsberetninger, beskrivelser af landgang på fjerne kyster og i eksotiske havnebyer. Beretningen om sømandshustruen hjemme og om den medsejlende hustru, der er med til søs for oplevelsen og samværet eller er forhyret i kabyssen, skal imidlertid nødvendigvis også føres til bogs for at fuldende billedet af sømandslivet. Der er ganske vist skrevet herom, men der er et efterslæb at tage fat på. Den side af sømandslivet hankes der op i den ny 96 siders udgivelse, der bygger dels på skrevne kilder fra Marstal Søfartsmuseums righoldige arkiv dels på interviews med kvinder i søfartssamfundet, spændende og nærværende beretninger om en livsform, som vi til hverdag ikke tænker så meget over er noget specielt, velsagtens fordi det er naturligt i en sømandsby som Marstal.

Med denne bog fra Marstal Søfartsmuseum forfattet af Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen er der føjet nogle værdifulde sømil til belysningen af sømandskonernes tilværelse, den nødvendige beretning for at omfavne historien om sølivet.

 

 

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed