Butik

Stormfloden 1872

Print
Stormfloden 1872
- da Østersøen druknede Danmark
kr 325,00
Rabat:
Pris / kg:
Beskrivelse

For 150 år siden oplevede Danmark en af de største naturkatastrofer i landets historie. En rekordhøj superstormflod med vandstande over 3 meter ramte de danske østersøkyster.

Stormfloden blev skabt af en intens og langvarig orkan i den vestlige del af Østersøen, der bevirkede store oversvømmelser, massive ødelæggelser og tab af næsten 100 menneskeliv på land, samt endnu flere søfolk.

Bogen indeholder beskrivelser af de helt usædvanlige forhold i atmosfæren og havet, der førte til denne katastrofe. Ydermere giver en genskabelse af stormfloden ved hjælp af moderne computerteknologi ny indsigt i årsagerne til stormfloden og omfanget af ødelæggelserne.

Bogen sammenholder samtidig den nye viden med de gamle beretninger og arkivalier om ødelæggelserne, hvilket giver nyt liv til de gamle beretninger og bedre indsigt i katastrofens omfang og årsager.

Spørgsmålet "Kan det ske igen?" bliver diskuteret i slutningen.

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2023