Butik

DANSKE SKIBSFORLIS siden 1970 - Beretninger om

Print
Henrik L. Hansen * Marstal Søfartsmuseum 2009 * 216 sider 23,5 cm h x 18,0 cm b.
Henrik L. Hansen: Danske skibsforlis siden 1970Henrik L. Hansen: Danske skibsforlis siden 1970
kr 249,00
Rabat: kr - 50,00
Pris / kg:
Beskrivelse

"Beretninger om Danske skibsforlis siden 1970" udgivet af Marstal Søfartsmuseum. Udgivelsen, der er på 216 sider, er trykt med økonomisk støtte fra "Skibsteknisk Selskabs Fond" , "Søfartens Arbejdsmiljøråd" og "Europas Maritime Udviklingscenter".

Bogen er opbygget omkring 39 beretninger om enkelthændelser over de sidste 40 år. Beretningerne er systematiseret i forskellige temaer, afhængig af den væsentligste årsag til det pågældende forlis. Første del af bogen omhandler temaer af skibsteknisk karakter så som lækager, stabilitetsproblemer, maskintekniske problemer og brand om bord. Anden halvdel fokuserer mere på de menneskelige faktorer og indeholder afsnit om blandt andet sikkerhedskultur, navigation og redningsmidler. I et afsluttende kapitel sammenfattes nogle væsentlige træk i udviklingen i søsikkerhed de sidste 40 år. Sammenfatningen fokuserer på årsagerne til selve forlisene og totalhavarierne samt erfaringer om anvendelse af redningsmidler i praksis.

Bagerst i bogen er der en samlet oversigt over de sidste 40 års forlis og totalhavarier. Det drejer sig om i alt 150 søulykker. Til hver hændelse er medtaget basale oplysninger om det pågældende skib samt en summarisk beskrivelse af hændelsesforløbet. Bogen er illustreret med en række unikke billeder af nogle af de beskrevne hændelser.

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2023