Loftsetagen | Doras' styrehus

 

Loftsetagen

 

Bygning 2 opførtes i 1906 som kontor og bolig for skibsmægler Albert E. Boye.

På første sal i bygning 2 kan man opleve en udstilling om livet til søs. Se en rekonstruktion af lukafet fra den tremastede sletskonnert APOLLO og få et indblik i hvordan sømændene levede ombord i de gamle sejlskibe. Se også eksempler på sømandsflid, som flaskeskibe, knyttede bælter, snittede rammer og meget andet. 

Sømandsliv - Marstal SøfartsmuseumHer kan du også komme med på en rejse ud i den store verden og se nogle af de sjove, eksotiske og ikke mindst mystiske ting som sømændene tog med hjem fra deres rejser, det grumme skrumpehoved, den smukke udskårne elfenbensstødtand, det fine kinesiske porcelæn og alverdens sjove udstoppede dyr, fisk og fugle.  

Skonnerten Bonavista

Navigationsrummet viser forskellige typer navigationsudstyr; søkort, sekstanter, navigationsbøger, forskellige radiotyper og meget andet. Se blandt andet den unge sømand Ditlev Grubes håndskrevne navigationsbog, skrevet mens han under Napoleonskrigen sad tilfangetaget i tre år på et engelsk fangeskib på Themsen. Man kan også se genstande fra nogle af landets søfarts- og navigationsskoler, blandt andet Kogtved Søfartsskole og Marstal Navigationsskole, ligesom der kan ses modeller af nogle af de skoleskibe, der har været hjemhørende i Danmark, blandt andet den legendariske femmastede bark KØBENHAVN.

Man kan også gå ombord på skonnerten BONAVISTA, gå en tur på dækket og se den oprindelige kabys som er opstillet på en rekonstrueret ”bid” af BONAVISTA. Man kan høre Styrmand Hans Bager Dreymann fortælle om den dramatiske Newfoundlandsrejse i vinteren 1925-26, hvor to andre skonnerter forliste, mens endnu tre andre forsvandt sporløst. Og når man er færdig på museet, kan man meget passende gå ned på Eriksens Plads og gå ombord på den rigtige skonnert BONAVISTA

 

Doras' styrehus

Doras' styrehus på Marstal Søfartsmuseum

I DORAS styrhus kan man prøve, hvordan det føles at sejle med en af 1950’ernes små coastere en blæsende nat. På skærmen i styrhuset kan man få svar på spørgsmål om skibets navigationsudstyr, blandt andet radar og ekkolod, mens man lytter til den firecylindrede Alpha Diesel motor. Under dæk kan du se skippers salon og et kammer med to køjer og få et indtryk af komforten ombord på datidens moderne coastere

Doras skippersalon 

 

I færgerummet kan man se modeller af nogle af de færger, der har sejlet på ruterne til og fra Ærø. På skærmen i dækshuset fra S/S BAGENKOP er der billeder og tekster om færgerne og de ruter de sejlede, nuværende såvel som længst nedlagte.

Marstal Søfartsmuseum: Samlingen - bygning 2 https://www.marmus.dk/ Marstal Søfartsmuseum

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2021