Stueetagen | 1. sal

 

Stueetagen

Modelskib 4mst M/S Caroline

Bygningen opførtes i 1895, og var tidligere pakhus for skibshandelen.

I kælderen kan man se et komplet bådebyggeri, samt en samling af bådmotorer som er produceret på Ærø, blandt andre en række eksemplarer af de kendte ”Marstal-motorer”.

I stueetagen kan man se Lorens Hansens store skibsmodeller. Skibene er, næsten alle, bygget efter tegning og spant (skibets ”ribben”), alle dele er fremstillet af ham selv, intet er købt færdigt!

På væggene hænger en række af H. A. Hansens skibsportrætter. Hansen var marinemaler, skibsfører og hjemhørende i Marstal. Hansen var meget produktiv og en stor del af hans værker blev solgt i England, men særligt mange blev dog købt af marstallere. Som noget helt særligt står hans fem store tegninger, som forestiller bramsejlsskonnerten FLORA's forlis i Nordsøen.

 

1. sal

Smedeværksted

1. etage rummer en udstilling om marinens historie, blandt andet en model af kongeskibet DANNEBROG, en officersuniform, genstande fra forliste orlogsskibe - fisket op fra havets bund og meget andet.

Herfra kan man tage en indendørs byvandring gennem en snorrer. Den ældre del af Marstal er karakteristisk ved nogle små snævre smøger, som snor sig ind mellem husene, det er disse der kaldes snorrer. Hovedparten af snorrerne går fra havnen og op på land, så beboerne hurtigt og nemt kan komme ned til havnen – og hjem igen - både via hoveddøren og havelågen. I museets snorrer kan man blandt andet se et klassisk skibsmæglerkontor, en stadsstue og en gammel smedje.

På 2. sal kan man se en rekonstruktion af et sejlloft, samt en kort reberbane. Tidligere fremstillede man selv alt til søfarten i Marstal, sejlene blev syet på de mange sejllofter, tovværket blev slået på reberbanerne, smeden smedede ankre, beslag og så videre.   

Marstal Søfartsmuseum: Samlingen - bygning 3 https://www.marmus.dk/ Marstal Søfartsmuseum

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2021