Beddingen, Eriksens Værft

beddingEriksens Plads med Eriksens Værft er ikke blot et minde om dansk sejlskibsfarts guldalder, men også en virksom og funktionsdygtig bedding.  Her tilbyder Marstal Søfartsmuseum beddingssætning af fartøjer op til 20 ts. egenvægt, dybgang for: 2 m og bredde: max 5 m.

Kontakt beddingsmester Tommy Christensen på mobil: +45 24 27 81 39

Beddingstakster for op- og udsætning samt én dags henstående – inkl. spulegrej til rådighed, el (220/380 volt) og op- og udsætning:

Fartøjer:

  • op til 8 m: 1000,- kr.
  • 8 – 10 m: 1500,- kr.
  • 10 – 12 m: 2000,- kr.
  • 12 – 14 m: 2500,- kr.
  • over 14 m: 3000, - kr.

Efterfølgende henståen på bedding 150,- kr. pr. dag

OBS! Fartøjsejeren skal stille med fornøden besætning til hjælp ved op- og udsætning, og i øvrigt selv klare op efter beddingsopholdet samt bortskaffe affald!

Beddingen står til rådighed for havnens virksomheder for overhaling og reparationer af fartøjer. Museet anbefaler havnens maritime virksomheder for overhaling og reparation.

 

Beddingen https://www.marmus.dk/ KDT

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2021