Korte facts om museet

Kort og godt om Marstal Søfartsmuseum

Video om hvad museet kan tilbyde - klik på billedet:

Youtubefilm

Museet beskæftiger fem fuldtidsmedarbejdere og tre deltidsansatte, men har foruden - gennem beskæftigelsesordninger - op til flere ansat.
Desuden er der tilknyttet et større antal frivillige personer, der yder en stor indsats i det daglige arbejde.

Museet er vokset støt gennem årene og råder i dag over fire bygninger med mere end 30 udstillingslokaler, hvor søfarten er rigt repræsenteret. Her findes over 200 skibsmodeller, mere end 130 flaskeskibe, flere hundrede skibsportrætter og meget mere. Det er dog ikke udelukkende søfart, man finder på museet, der er også hjemstavn bl.a. udstillet gennem en lille "byvandring", righoldige samlinger af gamle dragter, fajance, husgeråd og malerisamlinger, og ikke mindst er det Søfartsmuseet i Marstal der danner rammen om Danmarks største samling af marine- og grønlandsmaleren Carl Rasmussens værker.

I administrationsbygningen har egnsarkivet station, dette rummer udover de mange papirarkivalier og fotos en hel del søfarts- og hjemstavnslitteratur, der er tilgængelig i en læsestue.

Museet råder også over sejlende enheder, i form af et originalt fiskefartøj, en såkaldt drivkvase, Anne Karoline, som tidligere var rigt udbredt i Det Sydfynske Øhav - desuden har museet også en vrikkejolle.

Se museets vedtægter her.

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2018
Design, produktion og seo: demand.dk