Museets bestyrelse

Museets bestyrelse

Formand: Marie Kreuter

Næstformand: Christina Kjerulff

Bestyrelsesmedlemmer

Ole Wej
Ebbe Andersen
Nis Kørner
Sven Leerskov Mathiesen 
Anders Johansson

Suppleanter
Steffen Bach 

Ulrik Sune Berthelsen

Se museets vedtægter her.

 

 

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2018
Design, produktion og seo: demand.dk