Stormfloden november 1872

I efteråret 1872 bled det sydlige Danmark og de øvrige lande omkring den vestlige del af Østersøen udsat for en stormflodskatastrofe af et omfang, der ikke tidligere var det.

hent her bogen "Da vandene steg" Stormfloden 1872. af Leif Rosendahl.

Stormfloden november 1872 https://www.marmus.dk/

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2023