Riggere, reb og tovværk

Riggere, reb og tovværk

Riggere, reb og tovværk

Giver eleverne kendskab til forskellige typer af reb og tovværk og deres betydning for skibsfarten gennem et forløb der via leg og læring, styrker elevernes færdigheder i naturfag indenfor fællesmål om perspektivering samt teknologi og ressourcer.

Varighed 1-2 timer

5.-7. klassetrin

rebogrig

 

Eleverne vil få en introduktion på museets riggerloft, hvor de vil få kendskab til forskellige typer af reb og tov, og deres betydning for skibsfarten set i et historisk perspektiv. Dernæst vil de blive stillet nogle opgaver, hvor de vil få kendskab til forskellige løfteprincipper ved brug af blokke og taljer.

På museets åbne plads, Eriksens Plads, vil der være mulighed for at lære forskellige knob og deltage i forskellige aktiviteter som at kaste med line, lægge fortøjninger, arbejde med gangspil med mere.

Historie:   Kronologi og sammenhæng

Håndværk og design:   Håndværkforarbejdning samt materialekendskab

Perspektivering i naturfag:   Eleverne bliver styrket i at kunne relatere natur og teknologi til andre kontekster. Eleverne bliver i stand til at sætte naturfaglig og teknologisk udvikling i historisk perspektiv.

Teknologi og ressourcer:  Eleverne kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource. Eleverne får viden om enkle produktionskæder og teknologiudvikling gennem tiden.

 

Varighed 1-2 timer

5.-7. klassetrin

 

Litteraturforslag:

Rebslagning - fra massehåndværk til glemsel på to generationer, 2015, s. 10-15 TS (Træskibs Sammenslutningen), Årg. 44, nr.1. (Opstilling i folkebiblioteket: 67.78).

Owen, Peter; på dansk ved Bruun, Palle: Knob: 57 af de mest anvendelige knob til brug i dagligdagen og til lejrsport, lystfiskeri, sejlsport og bjergbestigning, Bogfabrikken Fakta 1994. (Opstilling i folkebiblioteket: 65.92)

Jensen, Jens Kusk: Haandbog i praktisk sømandsskab, fjerde og omarbejdede udfgave 1924. (Dele af de tre første afsnit: Materiale til rigning, trosser mm. samt skibmandsarbejde - knob og stik samt Spandske Vindser, Taljer og Hejseværk). (Opstilling i folkebiblioteket: 65.92).

 

Kontaktperson: Mikkel Kühl

 

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2021