Nyt på museet

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling

 

Dato: Tirsdag den 26. marts

Tid: 19:30

Sted: Marstal Søfartsmuseum

 

Dagsorden ifølge vedtægterne


1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen, inklusive suppleanter 
6. Forslag fra medlemmerne
    (skal være bestyrelsen i hænde senest den 19. marts)
7. Eventuelt

 

Efter forsamlingen vil der blive forevist eksempler fra Ingvar Møllers store fotosamling, som museet har fået overdraget, samt en kortfilm fra 50’ernes småskibsfart.

Alle medlemmer er velkomne!

Med venlig hilsen
Forkvinde Marie Kreuter

Log in

© Marstal Søfartsmuseum 2015-2018
Design, produktion og seo: demand.dk